Menu
Home Page Social Responsibility שיתופי פעולה עם בתי חולים

פרסום בעיתונות

תרומה לבית חולים "דנה" לילדים:

שיתופי פעולה עם בתי חולים
שיתופי פעולה עם בתי חולים

תרומה לבית חולים "כרמל" בחיפה:

שיתופי פעולה עם בתי חולים
שיתופי פעולה עם בתי חולים

תרומה ל"בית החולים לגליל המערבי", נהריה:

שיתופי פעולה עם בתי חולים
שיתופי פעולה עם בתי חולים

תרומה למרכז הרפואי "פוריה":

שיתופי פעולה עם בתי חולים